Lataa uusi kulutusterästuoteluettelomme Lue Olemme mukana MAXPO-messuilla 7.-9.9.2017 Lue Olemme mukana Alihankinta-messuilla 26.9.-28.9.2017 Lue Tom Wicht eläkkeelle Lue Uddeholm Oy Ab täytti 70-vuotta Lue

Käyttöehdot

Vastuu

Avaamalla Uddeholm Oy Ab:n www-sivut ja käyttämällä niitä sitoudutte noudattamaan alla olevia käyttöehtoja. Uddeholm Oy Ab voi milloin tahansa muuttaa näitä ehtoja. Käyttäjän velvollisuus on tarkistaa kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot.

Kaikki sivujen sisältö toimitetaan sellaisena kuin ne ovat. Sivujen käyttö tapahtuu käyttäjän vastuulla. Sivuilla oleva aineisto on tarkoitettu ainoastaan yleiseksi tiedoksi. Uddeholm Oy Ab ei anna mitään takuita tai sitoumuksia sivujen sisällön ajankohtaisuudesta, saatavuudesta, virheettömyydestä, täydellisyydestä, tyydyttävästä laadusta tai sisällön soveltuvuudesta tiettyyn käyttöön.

Uddeholm Oy Ab ei vastaa mistään menetyksistä tai vahingoista, joita saattaa syntyä sen johdosta, että käyttäjä luottaa sivuilla olevaan aineistoon. Uddeholm Oy Ab:n vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Vastuurajoitukset koskevat myös kolmansien osapuolien ylläpitämiä www-sivuja, joihin Uddeholm Oy Ab:n sivuilla on linkkejä. Uddeholm Oy Ab ei ole vastuussa näillä sivuilla olevan aineiston paikkansapitävyydestä tai oikeellisuudesta eikä millään tavoin tue tai suosittele sivuja tai osoita hyväksyntäänsä niille.

Uddeholm Oy Ab pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai päivittää sivuilla olevia tietoja ilmoittamatta siitä etukäteen. Uddeholm Oy Ab ei kuitenkaan ei ole velvollinen päivittämään sivujaan.

Mitään sivuilla olevaa tietoa ei pidä tulkita kehotukseksi sijoittaa voestalpine AG:n tai minkään muun julkisesti listatun voestalpine-ryhmään kuuluvan yhtiön osakkeisiin tai kehotukseksi käydä niillä kauppaa. Sivun alkuun

Copyright

Kaikki näillä sivuilla oleva aineisto sekä sivuston ulkoasu ovat Uddeholm Oy Ab:n tai palveluntarjoajan omaisuutta ja tekijänoikeudellisesti suojattua riippumatta siitä, onko aineisto merkitty esim. ©, ®, ™ merkein. Ellei toisin ole ilmoitettu, kaikki sivuilla käytetyt tavaramerkit on suojattu tavaramerkkilailla. Sivujen käyttäjällä ei ole lupaa jäljentää, jakaa, kopioida tai siirtää muuhun käyttöön suoraan tai epäsuorasti saatavilla olevaa tekstiä, tekstin osia, kuvamateriaalia tai ohjelmistoa.

Asiakirjojen kopiointi on sallittu vain ei-kaupalliseen käyttöön. Kaikki muu käyttö ja muokkaus on sallittua vain Uddeholm Oy Ab:n etukäteen antamalla kirjallisella luvalla. Sivun alkuun

Yksityisyyden suoja

go